Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Pålar i Trosaån


I veckan dyker vi i Trosaån, väster om Vagnhärad i Södermanlands län. Anledningen till våra dykningar är att Trafikverket planerar för en ny järnväg, den så kallade Ostlänken och länsstyrelsen har därför beslutat att vi ska utföra en utredning. Platsen är närmare bestämt Åbro strax öster om E4:an.

Åbro gård finns omnämnt redan under 1300-talet i skriftliga källor och Trosaåns dalgång har flera spännande områden med olika fornlämningar. I Åbro visar historiska kartor att det funnits en bro från åtminstone slutet av 1600-talet.

Historisk karta från 1691. Lantmäteriet Akt.nr C12:22.


Så vi hade förhoppningar att finna rester efter någon av de äldre broarna, vilket vi kanske också gjorde.


Ungefär i den gamla brosträckningen finns en del pålar, men hur gamla de är kunde vi inte avgöra. Så vi ska ta prover för datering. Proverna analyseras på speciella laboratorier för datering med dendrokronologi och/eller C14


Ett par bilder på två pålar i Trosaåns disiga vatten. Foto: Håkan Altrock, Statens maritima museer.