Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Pålar i Trosaån


I veckan är och dyker i Trosaån, väster om Vagnhärad i Södermanlands län. Anledningen till våra dykningar är att Trafikverket planerar för en ny järnväg, den så kallade Ostlänken och länsstyrelsen har därför beslutat att vi ska utföra en utredning. Platsen är närmare bestämt Åbro strax öster om E4:an.

Åbro gård finns omnämnt redan under 1300-talet i skriftliga källor och Trosaåns dalgång har flera spännande områden med olika fornlämningar. I Åbro visar historiska kartor att det funnits en bro från åtminstone slutet av 1600-talet.

Historisk karta från 1691. Lantmäteriet Akt.nr C12:22.


Så vi hade förhoppningar att finna rester efter någon av de äldre broarna, vilket vi kanske också gjorde.
Ungefär i den gamla brosträckningen finns en del pålar, men hur gamla de är kunde vi inte avgöra. Så vi ska ta prover för datering. Proverna analyseras på speciella laboratorier för datering med dendrokronologi och/eller C14


Ett par bilder på två pålar i Trosaåns disiga vatten. Foto: Håkan Altrock, Statens maritima museer.


Grunt och mycket vattenväxter i Trosaån. Foto: Mikael Fredholm, Statens maritima museer.

Utredningen fortsätter i veckan och senare i höst/vinter skriver vi en rapport på detta och då får vi förmodligen även svar på hur gamla pålarna är...


Pålar i Stäket

Trafikverket ska byta ut de öppningsbara vägbroarna i Stäket, Järfälla, samt i Erikssund nordväst om Sigtuna. Med anledning av detta har vi utfört en arkeologisk utredning i dessa två områden. Arkeologistik AB har fått hela uppdraget, som även innefattar landområden, men vi blev anlitade som underkonsulter (under vatten) av Arkeologistik för vattendelen.