Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Pålar i Stäket

Trafikverket ska byta ut de öppningsbara vägbroarna i Stäket, Järfälla, samt i Erikssund nordväst om Sigtuna. Med anledning av detta har vi utfört en arkeologisk utredning i dessa två områden. Arkeologistik AB har fått hela uppdraget, som även innefattar landområden, men vi blev anlitade som underkonsulter (under vatten) av Arkeologistik för vattendelen.Vägbron i Stäket på väg att öppnas av brovakten i kuren på Järfällasidan till vänster, så
att en segelbåt kan passera. Foto: Jim Hansson.


På vägen norrut mot Erikssund lyssnade vi på P4 Radio Stockholm, som meddelade att svängbron i Erikssund fastnat och ingen högre båttrafik kunde passera, så vi förstod att de nästan 100 år gamla broarna behövde bytas ut. I Erikssund var sikten dålig och botten består mest av glaciallera, ganska renspolat/muddrat alltså och där finns således inga äldre lämningar.

Stäket som redan innan utredningen verkade vara det ”heta” området på grund av sin historia med rester efter den medeltida borgen på Stäksholmen söder om broarna och möjliga pålspärrar som hittats söder om borgen. På Järfällasidan ska det också enligt uppgifter i fornminnesregistret (FMIS) ha funnits ett hantverkssamhälle under 1600-talet liksom en träbro, vilket kan skönjas på Erik Dahlberghs gravyr.


Gravyr över Almarestäket från slutet av 1600-talet enligt Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna. Borgruinen, hantverkssamhället? och bron syns i mitten av bilden.  Dahlberghs bilder har blivit kritiserade för att glorifiera Sverige med avsikt att förhöja Sveriges kulturella status under 1600-talets stormaktstid. Men dessa bilder kan ändå utgöra en illustration av hur området kan ha sett ut i slutet av 1600-talet. Höger i bild är norrut mot utredningsområdet vid dagens broar. Kungliga biblioteket.


När man dyker vid broar hittar man lite smått o gott, som folk har ”tappat” under årens lopp, bland annat massor av fiskedrag, ett vagnshjul och rester av en gummimask! Just alla fiskedrag och linor var lite jobbiga, då jag exempelvis fastnade i en fiskelina, som är svår att se under vatten.