Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Mikael Fredholm

Arkeologidagen på Kastellholmen

Den sista söndagen i augusti var det traditionsenligt Arkeologidagen, ett evenemang i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Det är en dag med arkeologiska arrangemang över hela Sverige och i år hade vi på Sjöhistoriska valt att ha visningar och dykningar på vraken mellan Skeppsholmen och Kastellholmen i centrala Stockholm.

Besökarna fick en guidning på platsen och fick veta mer om vraken. Mellan Skeppsholmen och Kastellholmen ligger flera sänkta krigsskepp och under dagen dök vi på ett av dessa vrak. Vraket vi dök på ingick som fundament i en bro, som byggdes i mitten av 1600-talet mellan Skeppsholmen och Kastellholmen då området var Stockholms örlogsbas.


Sjöhistoriskas informationstält på Kastellholmens kaj. Foto: Fredrik Svanberg, Sjöhistoriska.


Som besökare kunde man följa dykningarna på vrak 2 från kajen. Under tiden kunde besökarna bli informerade om marinarkeologernas verksamhet och det fanns även olika aktiviteter för barn. När dykningarna avslutats berättade vi om dagens observationer.

Det vraket vi dök på ("vrak 2", rödmarkerat) har vi tidigare dykt på, men saknade bland annat film och foto på vraket. Dessutom skall en segelbåt under senare år ha drivit på vraket under en storm. Därför passade det bra att göra ett förnyat besök på vrak 2 med syftet att få mer dokumentationsmaterial och för att om möjligt se om påseglingen orsakat några skador.


Karta över vraken mellan Skeppsholmen och Kastellholmen. Det rödmarkerade vraket är det vi dök på under Arkeologidagen. Karta: Sjöfartsverket, bearbetad av Jim Hansson och Karin Fredriksson, Sjöhistoriska museet.


Men olyckligtvis så visade det sig snabbt att augusti inte var den bästa årstiden att dyka här. Vraken var nästan helt överväxta med sjögräs och alger, det var till och med svårt att hitta vraket, trots att det ligger på bara 2-3 meters djup. Till slut hittade vi vraket och gav oss på att filma det. Men på grund av alla sjöväxter kunde vi inte säga om det blivit skadat av påseglingen, så vi måste helt enkelt återkomma vid ett annat tillfälle med bättre sikt för att kunna göra en bättre dokumentation.  


Så här fint kan man se vraken när det är bättre sikt i Stockholm. Foto: Torbjörn Gylleus.


 Det finns sedan tidigare en film från våra tidigare dykningar i området:

 

Våra tidigare dykningar har skett under höst, vinter och vår, då sikten generellt sett är bättre. Så vi lär få återkomma med resultat, från dykningar, troligen under något kommande vinterhalvår...


Avslutningsvis vill vi tacka alla trevliga och intresserade besökare på Arkeologidagen!


Vrak i Strömstad

I början av december var vi i Strömstad och gjorde en förundersökning av ett 1800-talsvrak i Bojarkilen. Syftet var att avgränsa det utspridda vraket, då man i närheten planerar att ersätta en liten linfärja med en bro.

När vi var där första veckan i december var det ganska kallt, så på morgonen låg det ett par centimeter is, som vi bröt upp med vår aluminiumbåt. Det var is och mörkt (inte ovanligt i december...) men sikten var mellan 5-8 meter, så det var behagliga arbetsdyk.