Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Att lära känna ett vrak - Bodekull

Tio meter, tolv meter, de digitala siffrorna på dykdatorn anger mitt djup. Vraket efter Dalarövraket, det som troligen är skeppet Bodekull, ligger 20 meter nedanför oss. Det blir mörkare och märkbart kallare allt eftersom vi sjunker nedåt i den gröna omgivningen. Den tunna nedstigningslinan rinner mellan mina fingrar. Det knastrar i öronen, ett kort utblås genom näsan utjämnar trycket runt trumhinnorna. En hastig blick på dykdatorn igen, 14 m. Plötsligt kommer en spetsig stock upp ur djupet. Micke lyckas precis undvika den! Vad var det där, tänker jag och tittar skeptiskt på djupmätaren, jag är knappast nere vid vraket än!? Det slår mig plötsligt att det är toppen på vrakets stormast vi passerade. Den sticker, liksom fockmasten, ännu upp nästan femton meter! Det är slack i bojlinan och den har drivit in över vrakets mast.


En av de tre masterna reser sig mot havsytan.

Jag tittar fascinerat uppåt, följer masten med blicken som liksom en nål förbinder olika nyanser av grönt. Blicken vänds tillbaka nedåt mot däcket som nu börjar tona fram under oss. Länspumpar och ett gångspel sticker upp bakom masten och måste undvikas i tid. Jag gör mig neutralt svävande två


Gångspelet på däck.

meter ovanför däck och simmar efter Micke akterut över vraket. Till höger om mig ligger verktyg utspridda i det som en gång kanske var en stor verktygslåda.


Verktyg på däcket.

Till vänster om mig ser jag en muskötkolv som ligger i anslutning till en stor kanon, fortfarande kvar i sin lavett. Block från riggen ligger här och där på däcksplankorna. Vi når fram till aktern och simmar in över det som en gång var akterkajutan. Rodret med sin rorkult syns tydligt, det är här vi ska börja


Rorkulten sitter fortfarande ihop med rodret.

jobba. Micke har kameran och jag en strålkastare, varje millimeter av vraket ska fotas med ordentligt överlappande bilder från olika vinklar. Min uppgift är att belysa det område som fotas. Det är rätt svårt att hela tiden ligga rätt ty allt ska fotas från olika vinklar och jag får vrida och vända mig, backa och ändra djup hela tiden! Och så den där parlinan som vi måste ha! Den ska man helst inte trassla in sig själv i eller parkamraten, och absolut inte i någon del av vraket så att man rör upp dymoln som förstör sikten och därmed hela dyket! Åtminstone var det rätt svårt innan man fick in tekniken. Däcket var svårast med alla dess uppstickande saker som gångspel och spanttoppar. Nu är vi på babordssidan vilket är enklare. Ja utom i fören förstås där bogsprötet och fockrån har lagt sig över relingen pekandes ned i bottnen.


Storrån ligger över styrbords reling.

Vi måste simma in under dem för att få med allting, väl märka att ingenting får nudda bottnen eller överhänget ty då förstörs sikten direkt. Djupet är 30 m så vi har bara ca 20 minuter på oss under första dykningen. Efter ca 4,5 timmar väntan i dykbåten har våra förhöjda kvävenivåer sjunkit till en nivå där vi tillåts göra ett andra dyk, om än något kortare.

Dalarövraket, eller Bodekull som hon troligen hette, är ett exceptionellt väl bevarat vrak från senare hälften av 1600-talet. Skrovhelt och med fock- och stormasten fortfarande på plats. På däcket ligger det gott om föremål, muskötkolv, verktyg, skor, rep och två kanoner. Till och med lerkrus står ännu i rad på en hylla.


Bartmankrus på rad.

Efter 10 dyk på samma vrak och genomgång av vrakskisser samt filmupptagningar börjar man känna till vraket rätt så väl. Jim och Patrik har gjort otaliga dyk på henne men dom har aldrig dokumenterat det så noga som nu. Kvällarna tillbringar vi på Dalarö skans där vi är inkvarterade. Vi är ensamma på ön bortsett från kocken. Platsen är suverän mitt i dykparken som den ligger. En fantastisk glasveranda


Middag på Dalaröskans.

bredvid fästningen med utsikt ända bort till Älvsnabben är vår matsal under middagarna. Där sitter vi och njuter av skymningen som stilla sänker sig över skärgården. Vi njuter av god mat som serveras på bord med vita dukar och kandelabrar.

Ofta är inte arbetsdagens slut bara för att vi har ätit middag. Svara på jobbmail, blogga och att kolla hur dagens arbete ser ut i datorn är en vanlig kvällssyssla. Har alla bilderna överlappat varandra, hur blev bilderna, ljuset? Än så länge verkar vi ha lyckats med jobbet. Det första steget, och det vi kan se så här ute i fält, är ett punktmoln som bildar formen av vraket. Bit för bit växer skeppet fram på datorskärmen. När allt har processats i datorn och bilderna lagts till kommer vi att ha en fantastisk tredimensionell modell av vraket. Det kommer då att bli lätt att lära känna Dalarövraket/Bodekull utan att ens bli blöt i håret.


Live: Sportdykarforum

Lördag 26 november klockan 10 sänds här Sportdykarforum - direkt från Sjöhistoriska museet.
Se sändningarna.
Program för dagen.

Sportdykarforum

10.00 - 10.10 Museichef Hans Lennart Ohlsson hälsar välkommen.
10.10 - 10.20 Nina Eklöf, Sjöhistoriska museet - Introduktion till Sportdykarseminariet.
10.20 - 10.40 Florian W. Huber, Kiels Universitet - 3d documentation of shipwrecks.
10.45 - 10.55 Pernilla Flyg, Sjöhistoriska museet - Marinpark Dalarö, senaste nytt.
11.00 - 11.20 Erik Rådström - Dykpark Vättern & sfäriska vrak.
11.20 – 12.45 Lunch.
12.50 - 13.00 Urve Russow, Estonian National Heritage Board - Estonian register of wrecks.
13.05 - 13.25 Maili Roio, Estonian National Heritage Board - Wrecks in Estonian waters.
13.25 - 13.35 Andreas Olsson, Sjöhistoriska museet - Introduktion, Mars och Svärdet.
13.35 – 14.05 Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet - Mars och Svärdet, introduktion till fartygen och deras plats i örlogshistorien.
14.10 - 14.40 Ingvar Sjöblom, Försvarshögskolan - Konsten att finna en nål i en höstack. Skeppet, striden och vraket - utifrån källorna.
14.45 – 15.30 Kaffe samt avslutande diskussion, frågor och utvärdering .
 
Sportdykarforum är nu fullbokat.
Ytterligare nformation lämnas av Nina Eklöf, nina.eklof@maritima.se .

Sportdykarforum ingår i SHIPWHER, ett samarbetsprojekt mellan med fyra partners; Statens maritima museer och  det estniska Riksantikvarieämbetet , Riksarkivet i Estland och Estlands Sjöhistoriska museum. Projektet finansieras av EU-fonden Central Baltic. Följ oss på Facebook: http://www.facebook.com/shipwher

Nya undersökningar vid Axmar bruk

Den 23-25 september gjorde vi ett nytt fältarbete i den maritima miljön kring Axmar bruk norr om Gävle. Denna gång var syftet bland annat att få ett bra bild- och filmmaterial till projektet Axmar Bruk Blue Park som ingår i det nordiska samarbetsprojektet Nordic Blue Parks. Projektet fokuserar på tillgängliggörande av både kulturarv och naturmiljö under vatten.

Fartygslämningar i ytan vid Granskär.
Fartygslämningar i ytan vid Granskär. Foto Pernilla Flyg, SMM


Vi ville under fältarbetet också undersöka nya uppgifter om vrak i närheten, som vi misstänkte hade med bruket att göra. Första dagen begav vi oss därför runt Kusön och söderut ned mot Gåsholma.