Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

En hink med vikingatida tjära!

Det är nu sjätte säsongen som jag är med och gräver här ute i Birkas hamn, ett arbete som aldrig blir långtråkigt. Efter alla år så har vi rätt bra koll på vad som döljer sig nere i kulturlagret och det är numera sällan som vi blir överraskade av något ovanligt fynd. Men igår så blev jag överraskad!

Jag var nere i schaktet och grävde i ruta 5 i det lager som vi kallar nr 3, cirka 20 centimeter under botten. Lagret var fullt med huggspån, träkol, pinnar och djurben, varvart med en grå siltig lera. Plötsligt ändrade botten karaktär. I ett hörn av rutan blev leran ljusblå till färgen och det började komma fram lite läderfragment. Ytterligare några centimeter ner kom fram en brunsvart fläck som var kladdig som klister. Det bruna kladdet fastnade på fingrarna och jag var tvungen att gå upp ovanför ytan för att lukta.

Det luktade som jag misstänkte. Tjära! Jag hade grävt mig rakt ner i en tjärbehållare från vikingatiden. Botten av behållaren var rund och tillverkad av björknäver och det verkar som om sidorna varit gjorda av läder som omsorgsfyllt sytts fast i den runda näverbotten. Vi misstänker att blåleran fungerat som tätning i kärlet för att tjäran inte skulle rinna ut. Otroligt spännande!       

Nu har vi bärgat behållaren och vi ser med spänning fram emot kommande analyser av innehållet!

 

Lägg till kommentar

Loading