Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Maritima Birka 2014 är igång!

Den marinarkeologiska utgrävningen "Maritima Birka" i Birkas stora hamn är igång. Igår började dykningarna efter några dagars etablering i den svenska sommarhettan. Kolla bygget här! https://vimeo.com/101839338

Varmt välkomna ut att besöka utgrävningen! Fram till den 17 augusti har vi varje dag mellan klockan 8.00 - 16.45 en öppen fältstation och en öppen marinarkeologisk utgrävning!

Öppen i betydelsen att alla besökare ska kunna ta del av det arbetet som utförs. Tanken är att vi marinarkeologer finns här för er och era frågor. En arbetsuppgift bland alla andra på denna utgrävning är att finnas tillgänglig för samtal med besökare på platsen. Önskemålet att alla som kommer hit ska få möjlighet att verkligen ta del av allt som sker på en marinarkeologisk utgrävning, förutom själva dykningarna så såklart. Detta koncept med den publika fältstationen och öppna grävningen har arbetats fram under de senaste åren inom projektet.

Men allt kan bli bättre!

För att verkligen möjliggöra en delaktighet i dykningarna så finns idag en extra brygga för besökare. Den leder ut till dykarbetsplattformen. Detta gör att besökare kan följa arbetet som sker under vattnet ute i hamnbassängen. Eftersom vi gräver på ett vattendjup av 1-2 meter så kan man ute på denna brygga få översikt och se dykarna när de är under ytan. Igår och idag har besökare kunnat följa hur dykare har ritat och dokumenterat en stenpackning som ligger på botten där årets schakt är placerat. Måttband, ritbrädor och den arbetande marinarkeologen är fullt synliga och närheten till arbetsplattformen möjliggör också samtal med ansvarig dykskötare och dykledare.

På fältstationen finns mer att se och uppleva, precis som föregående år. Det finns en utställning som berättar om projektet Maritima Birka. Det finns filmvisning från arbetet under ytan och en sållstation där besökare kan delta i sållandet och letandet efter fynd från hamnens kulturlager. Dessutom sker fyndregistreringen på plats inför öppen ridå. På Birkamuseet visas också den nya utställningen om aktuell arkeologi på Birka ”Plats för arkeologi” där de marinarkeologiska utgrävningar självklart presenteras.

För er som inte kan komma ut till Björkö för besök på plats kan utgrävningarna följas här på bloggen. Om inte dagligen så ska blogginlägg publiceras regelbundet! Dessutom kommer Sjöhistoriska museets instagramkonto @sjohistoriska under #maritimabirka att flera gånger dagligen lägga upp bilder för er som vill följa oss där. Vi finns såklart även på FB och Twitter.

Lägg till kommentar

Loading