Marinarkeobloggen

Undersökning. Forskning. Analys.

Vrak i Strömstad

I början av december var vi i Strömstad och gjorde en förundersökning av ett 1800-talsvrak i Bojarkilen. Syftet var att avgränsa det utspridda vraket, då man i närheten planerar att ersätta en liten linfärja med en bro.

När vi var där första veckan i december var det ganska kallt, så på morgonen låg det ett par centimeter is, som vi bröt upp med vår aluminiumbåt. Det var is och mörkt (inte ovanligt i december...) men sikten var mellan 5-8 meter, så det var behagliga arbetsdyk.

Vraket ligger strax utanför Kustbevakningens båt, på 4-7 meters djup.
Lite is både i viken och på båtens ruta. Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.


Först sonarkarterade vi området och då syntes större skeppstimmer. Sedan mätte in större skeppstimmer, genom att dykare bojade skeppstimmer och sedan mättes bojarna in med GPS. På så sätt kunde vi få en vrakkarta med vrakets spridning.

Utspridda skeppstimmer. Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.


Förutom inmätningarna filmade vi det centrala vrakområdet och kunde genom detta ta fram en 3D-modell över vrakområdet.

En 3D-modell av vrakområdet sett österifrån, kajen är till vänster i bild. Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.


Vraket är mycket utspritt, men i nederkant av bilden ovan syns spant och bordläggning, längre bort lösa skeppstimmer. Denna teknik kan verkligen åskådligöra en vrakplats för icke dykare, men 3D-modellen går även att använda för att ta fram planritningar och mäta skeppsdelar på. Ett roligt och mycket användbart verktyg för oss arkeologer !


Lägg till kommentar

Loading